پیشنهاد سردبیر
آخرین اخبار
پر بحث ترین ها
همراهان بیدار
امروز
-1
دیروز
-1
کل
-1
 
اخبار برگزیده
کد مطلب: 109137
کد تخلفات رانندگي و جريمه هاي آنها
تاریخ انتشار : 1394/07/25 22:51:43
نمایش : 43506
بسم الله الرحمن الرحيم
پليس راهنمايي و رانندگي نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران
دفتر تحقيقات کاربردي
169432/ ت 46748 ک
28/ 8/ 1390
وزارت کشور – وزارت راه و شهرسازي
وزيران عضو کميسيون امور اجتماعي و دولت الکترونيک در جلسه مورخ 3 / 7/ 1390 بنا به پيشنهاد وزارتخانه هاي کشور، دادگستري و راه و شهرسازي و به استناد ماده (21) قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي – مصوب 1389 – و با رعايت تصويب نامه شماره 164082 / ت 373 هـ مورخ 10/ 10/ 1386، تصويب نمودند:
جريمه هاي تخلفات مربوط به حمل و نقل و عبور و مرور در کليه نقاط کشور و مناطق آزاد تجاري- صنعتي ( در 171 رديف) به شرح جدول پيوست که تاييد شده به مهر «دفتر هيئت دولت» است، تعيين مي شود.
اين تصويب نامه در تاريخ 21/ 8/ 1390 به تأييد مقام محترم رياست جمهوري رسيده است.
معاون اول رئيس جمهور
محمدر ضا رحيمي

کد تخلف

عنوان تخلف رانندگي

مبلغ جريمه به ريال

الف

ب

ج

کلان شهرها، مراکز استانها، جاده هاي بين شهري و مناطق آزاد تجاري - صنعتي

ساير شهرها

روستاها و راه هاي روستايي

*
2001

هر گونه حرکات نمايشي مانند دور زدن درجا و يا حرکت موتورسيکلت بر روي يک چرخ

1/000/000

900/000

500/000

*
2002

تجاوز از سرعت مجاز( بيش از 50 کيلومتر در ساعت)

1/000/000

900/000

500/000

*
2003

سبقت غير مجاز در راههاي دو طرفه

1/000/000

900/000

500/000

*
2004

عبور از چراغ قرمز راهنمايي و رانندگي

1/000/000

900/000

500/000

*
2005

حرکت بطور مارپيچ

1/000/000

900/000

500/000

2006

حرت با دنده عقب در آزادراهها و بزرگراهها

1/000/000

900/000

ــــــــ

کد تخلف

عنوان تخلف رانندگي

مبلغ جريمه به ريال

الف

ب

ج

کلان شهرها، مراکز استانها، جاده هاي بين شهري و مناطق آزاد تجاري - صنعتي

ساير شهرها

روستاها و راه هاي روستايي

**
2007

رانندگي در حالت مستي و مصرف داروهاي روان گردان و يا افيوني

2/000/000

2/000/000

2/000/000

2008

تجاوز از سرعت مجاز(بيش از 30 تا 50 کيلومتر در ساعت)

500/000

400/000

200/000

2009

عبور از محل ممنوع (ورود ممنوع)

500/000

300/000

100/000

*
2010

تجاوز به چپ از محور راه

500/000

400/000

200/000

2011

عبور وسايل نقليه از پياده رو

500/000

300/000

100/000

2012

عدم رعايت حق تقدم عبور

400/000

300/000

100/000

کد تخلف

عنوان تخلف رانندگي

مبلغ جريمه به ريال

الف

ب

ج

کلان شهرها، مراکز استانها، جاده هاي بين شهري و مناطق آزاد تجاري - صنعتي

ساير شهرها

روستاها و راه هاي روستايي

2013

دور زدن درمحل ممنوع

500/000

400/000

200/000

2014

استفاده از تلفن همراه با وسايل ارتباطي مشابه درحين رانندگي در سرعت بالاي 60 کيلومتر

500/000

400/000

200/000

2015

نقص فني موثر يا نقص در سامانه (سيستم ) روشنايي درشب

500/000

400/000

300/000

2016

عدم رعايت مقررات ايمني حمل ونقل جاده اي مواد خطرناک

500/000

400/000

300/000

2017

رانندگي با وسايل نقليه عمومي بيش از زمان مجاز

500/000

400/000

300/000

2018

عدم رعايت شرايط مندرج درگواهينامه از قبيل استفاده از عينک، سمعک يا تجهيزات خاص

500/000

400/000

300/000

کد تخلف

عنوان تخلف رانندگي

مبلغ جريمه به ريال

الف

ب

ج

کلان شهرها، مراکز استانها، جاده هاي بين شهري و مناطق آزاد تجاري - صنعتي

ساير شهرها

روستاها و راه هاي روستايي

2019

عدم توجه به فرمان ايست يا پرچم مراقبين عبور و مرور محصلين يا پليس مدرسه

500/000

400/000

300/000

2020

عدم رعايت مقررات حمل بار

500/000

400/000

300/000

2021

نصب پلاک هاي متفرقه يا تغيير استاندارد پلاک وسيله نقليه

500/000

500/000

500/000

2022

مغايرت مشخصات فني با کارت شناسايي وسيله نقليه

500/000

500/000

500/000

2023

در آغوش داشتن اطفال در حين رانندگي

500/000

400/000

400/000

2024

حمل تير آهن، ورقهاي فلزي و امثال آن بدون رعايت شرايط ايمني و مقررات مربوط

500/000

400/000

300/000

کد تخلف

عنوان تخلف رانندگي

مبلغ جريمه به ريال

الف

ب

ج

کلان شهرها، مراکز استانها، جاده هاي بين شهري و مناطق آزاد تجاري - صنعتي

ساير شهرها

روستاها و راه هاي روستايي

2025

عدم رعايت مقررات حمل بارهاي ترافيکي

500/000

400/000

300/000

2026

حــــــــــــذف شـــــــــــــد

2027

هر گونه دخالت و دستکاري در دستگاه سرعت نگار ( تاخوگراف) در وسايل نقليه عمومي

500/000

500/000

500/000

***
2028

نداشتن بيمه نامه شخص ثالث معتبر

500/000

500/000

500/000

2029

توقف دوبله در محل ايستادن ممنوع

500/000

400/000

200/000

2030

عبور کاميون و اتوبوس در خط سرعت بزرگراهها و آزادراههاي داراي بيش از دو خط عبور درهر سمت

500/000

400/000

ـــــــ

کد تخلف

عنوان تخلف رانندگي

مبلغ جريمه به ريال

الف

ب

ج

کلان شهرها، مراکز استانها، جاده هاي بين شهري و مناطق آزاد تجاري - صنعتي

ساير شهرها

روستاها و راه هاي روستايي

2031

سوار کردن مسافر يا سرنشين داخل صندوق عقب يا هر قسمت خارجي وسيله نقليه

500/000

400/000

200/000

2032

حمل مواد سوختني خارج از باک توسط وسايل نقليه غيرمجاز يا نصب باک غيرمجاز

500/000

500/000

500/000

2033

رانندگي با وسيله نقليه با پلاک غير مجاز و يا داراي پلاک گذر موقت، ويژه، تعميري خارج از زمان و مکان تعيين شده و يا پلاک تعويض نشده متعلق به مالک قبلي

500/000

500/000

500/000

2034

حمل مواد محترقه با وسايل نقليه غير مجاز

500/000

500/000

500/000

2035

نداشتن مجوز فعاليت راننده وسيله نقليه عمومي

500/000

400/000

300/000

کد تخلف

عنوان تخلف رانندگي

مبلغ جريمه به ريال

الف

ب

ج

کلان شهرها، مراکز استانها، جاده هاي بين شهري و مناطق آزاد تجاري - صنعتي

ساير شهرها

روستاها و راه هاي روستايي

2036

استفاده از نورافکن يا چراغ داراي نور خيره کننده، چراغهاي الوان، اضافي و داشتن نور سفيد درعقب و نور قرمز در جلو وسيله نقليه

500/000

400/000

300/000

2037

نصب هر گونه تجهيزات يا اجسام اضافي بر روي بدنه وسيله نقليه يا روي چرخ ها که از سطح بيروني وسيله نقليه تجاوز نمايد

500/000

400/000

300/000

2038

توقف و سد معبر در سطح يا حريم تقاطع ها و ميادين يا سطوح شطرنجي

500/000

400/000

ـــــــــــ

2039

تصادف ناشي از عدم توجه به جلو يا عدم رعايت فاصله طولي وعرضي با وسيله نقليه جلوئي يا جانبي

500/000

400/000

300/000

2040

عدم اعلام نشاني محل سکونت جديد مالک وسيله نقليه در مهلت تعيين شده از تاريخ تغيير محل سکونت به اداره راهنمايي و رانندگي

500/000

400/000

200/000

کد تخلف

عنوان تخلف رانندگي

مبلغ جريمه به ريال

الف

ب

ج

کلان شهرها، مراکز استانها، جاده هاي بين شهري و مناطق آزاد تجاري - صنعتي

ساير شهرها

روستاها و راه هاي روستايي

2041

سبقت از سمت راست وسيله نقليه ديگر در راههايي که در هر طرف رفت و برگشت فقط يک خط عبوري وجود دارد و يا با استفاده از شانه راه

500/000

400/000

300/000

2042

عدم تجهيز وسايل نقليه مربوط يا محل، به علائم هشداردهنده در عمليات اجرايي و عمراني راهها

500/000

500/000

500/000

2043

سبقت اتوبوس و کاميون در داخل شهر

400/000

300/000

ــــــــــ

2044

توقف در ابتدا و انتهاي پيچها، روي پل، داخل تونل و داخل يا حريم تقاطع هاي راه آهن

400/000

300/000

200/000

2045

نشاندن مسافر يا سرنشين در سمت چپ راننده

400/000

300/000

200/000

کد تخلف

عنوان تخلف رانندگي

مبلغ جريمه به ريال

الف

ب

ج

کلان شهرها، مراکز استانها، جاده هاي بين شهري و مناطق آزاد تجاري - صنعتي

ساير شهرها

روستاها و راه هاي روستايي

2046

سوار کردن يا سوار شدن و پياده شدن يا آويزان شدن از وسيله نقليه در حال حرکت

400/000

300/000

300/000

2047

نداشن پلاک جلو، عقب يا ناخوانا بودن آن

400/000

400/000

400/000

2048

روشن نکردن چراغ از هنگام غروب تا طلوع آفتاب و در مواقع لزوم به هر علت

400/000

300/000

100/000

2049

حرکت عمدي به موازات اتومبيل ديگر به نحوي که موجب کندي و انسداد ترافيک شود

400/000

300/000

100/000

2050

حرکت نکردن وسايل نقليه بين دو خط يا تغيير خط حرکت بدون رعايت مقررات مربوطه در معابر خط کشي شده

400/000

300/000

100/000

2051

عبور وسايل نقليه غيرمجاز از خطوط ويژه

500/000

400/000

ــــــــــــ

کد تخلف

عنوان تخلف رانندگي

مبلغ جريمه به ريال

الف

ب

ج

کلان شهرها، مراکز استانها، جاده هاي بين شهري و مناطق آزاد تجاري - صنعتي

ساير شهرها

روستاها و راه هاي روستايي

2052

نصب و استفاده از تجهيزات سمعي و بصري مانند چراغ گردان، آژير و امثالهم در خودروهاي غيرمجاز يا استفاده از تجهيزات مذکور توسط وسايل نقليه امدادي خارج از زمان ماموريت (به استثناي خودروهاي امدادي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي و هلال احمر)

400/000

300/000

200/000

2053

عدم رعايت مسيرهاي تعيين شده حرکت در معابر منتهي به تقاطعها

400/000

300/000

100/000

2054

استفاده از وسايل آتش زا از قبيل اجاق گاز، پيک نيک، بخاري و امثال آن در داخل وسايل نقليه

400/000

400/000

400/000

2055

باز کردن قفل مخصوص وسايل نقليه که توسط مامورين راهنمايي و رانندگي بسته شده است

400/000

400/000

400/000

2056

تجاوز از سرعت مجاز (تا 30 کيلومتر در ساعت)

400/000

300/000

200/000

کد تخلف

عنوان تخلف رانندگي

مبلغ جريمه به ريال

الف

ب

ج

کلان شهرها، مراکز استانها، جاده هاي بين شهري و مناطق آزاد تجاري - صنعتي

ساير شهرها

روستاها و راه هاي روستايي

2057

عدم بارگيري صحيح و مهار ايمن محصولات

450/000

300/000

200/000

2058

تخليه نخاله، زباله، مصالح ساختماني، فاضلاب وايجاد هر گونه مانع درمسير عبور وسايل نقليه در راهها و حريم آنها

500/000

500/000

500/000

2059

حمل کود، زباله، نخاله و مصالح ساختماني و امثال آن بدون حفاظ و پوشش لازم

400/000

300/000

200/000

2060

عدم توجه به فرمان ايست و حرکت پليس

400/000

400/000

400/000

2061

حمل بار تجاري توسط وسايل نقليه عمومي حمل مسافر

400/000

400/000

200/000

2062

توقف درمحل ايستادن ممنوع (توقف مطلقاً ممنوع)

400/000

300/000

100/000

کد تخلف

عنوان تخلف رانندگي

مبلغ جريمه به ريال

الف

ب

ج

کلان شهرها، مراکز استانها، جاده هاي بين شهري و مناطق آزاد تجاري -صنعتي

ساير شهرها

روستاها و راه هاي روستايي

2063

نداشتن گواهي معتبر معاينه فني وسيله نقليه

200/000

100/000

100/000

2064

حمل جنازه با وسايل نقليه غير مجاز

400/000

300/000

100/000

2065

خودداري ازکنار بردن وسيله نقليه قابل حرکت که به علت تصادف منجر به خسارت يا نقص فني و يا علل ديگر در سطح سواره رو متوقف شده است

300/000

200/000

100/000

2066

عدم رعايت فاصله طولي و عرضي کافي قبل، حين و بعد از سبقت

300/000

200/000

100/000

2067

راه ندادن به وسيله نقليه پشت سر براي سبقت

300/000

300/000

100/000

2068

عدم رعايت مقررات در گردشها

300/000

300/000

100/000

کد تخلف

عنوان تخلف رانندگي

مبلغ جريمه به ريال

الف

ب

ج

کلان شهرها، مراکز استانها، جاده هاي بين شهري و مناطق آزاد تجاري - صنعتي

ساير شهرها

روستاها و راه هاي روستايي

2069

نصب هر نوع علائم يا الصاق هر نوع نوشته، آگهي و تصاوير به بدنه خارجي وسايل نقليه و قسمت دروني وسايل نقليه عمومي مسافربري بدون داشتن مجوز لازم

300/000

200/000

200/000

2070

حرکت کمتر از سرعت نور در صورت نبودن مانع در معابري که حداقل سرعت براي آن تعيين شده است

300/000

200/000

100/000

2071

توقف وسايل نقليه عمومي حمل مسافر و بار در خارج از ايستگاه هاي تعيين شده

300/000

200/000

100/000

2072

استفاده ازتلفن همراه و ساير وسايل ارتباطي مشابه، در حين رانندگي در سرعت کمتر از 60 کيلومتر بر ساعت

300/000

200/000

100/000

کد تخلف

عنوان تخلف رانندگي

مبلغ جريمه به ريال

الف

ب

ج

کلان شهرها، مراکز استانها، جاده هاي بين شهري و مناطق آزاد تجاري - صنعتي

ساير شهرها

روستاها و راه هاي روستايي

2073

پرتاب کردن يا ريختن ضايعات، زباله، اشياء، آب دهان و بيني و امثالهم از وسيله نقليه به سطح معابر

300/000

200/000

100/000

2074

قصور در به کار بردن علائم ايمني، هشداردهنده حسب مورد در جلو، کنار و عقب وسيله نقليه متوقف در سطح راهها برابر ضوابط مربوطه

300/000

200/000

100/000

2075

ريختن يا ريزش روغن، بنزين، نفت گاز (گازوئيل) و يا ساير مايعات آلوده و تخريب کننده ديگر در سطح راه

300/000

200/000

100/000

2076

توقف ساير وسايل نقليه در ايستگاه وسايل نقليه عمومي

300/000

200/000

100/000

کد تخلف

عنوان تخلف رانندگي

مبلغ جريمه به ريال

الف

ب

ج

کلان شهرها، مراکز استانها، جاده هاي بين شهري و مناطق آزاد تجاري - صنعتي

ساير شهرها

روستاها و راه هاي روستايي

2077

گردش به چپ يا به راست در محل ممنوع

300/000

200/000

100/000

2078

توقف وسايل نقليه در سطح سواره رو و راهها و محل هايي که شانه کناري وجود دارد

300/000

200/000

100/000

2079

تغيير محل نصب پلاک وسيله نقليه

300/000

300/000

300/000

2080

نداشتن وسايل ايمني سالم و متناسب با فصل از قبيل زنجير چرخ و يا لاستيک يخ شکن و يا نقص فني برف پاک کن و بخاري

300/000

200/000

200/000

2081

حمل مسافر با وسايل نقليه شخصي يا غير مجاز

300/000

200/000

100/000

2082

ورود و تردد وسايل نقليه غير مجاز در معابر، محدوده ها و مناطقي که ممنوع اعلام شده است

200/000

100/000

ـــــــ

کد تخلف

عنوان تخلف رانندگي

مبلغ جريمه به ريال

الف

ب

ج

کلان شهرها، مراکز استانها، جاده هاي بين شهري و مناطق آزاد تجاري - صنعتي

ساير شهرها

روستاها و راه هاي روستايي

2083

نداشتن و يا عدم بکارگيري سامانه تهويه مطبوع براي وسايل نقليه عمومي مسافربري

300/000

300/000

100/000

2084

عدم رعايت مقررات مربوط به تابلوي ايست يا چراغ چشمک زن راهنمايي در تقاطع ها و ميادين

300/000

200/000

100/000

2085

توقف دوبله در معابر

300/000

200/000

100/000

****
2086

حرکت با دنده عقب غير ضروري در راهها

400/000

300/000

100/000

2087

حمل سرنشين توسط وسايل نقليه کشاورزي و عمراني

300/000

300/000

200/000

2088

توقف وسايل نقليه در حاشيه راه ها براي فروش کالا

300/000

200/000

100/000

کد تخلف

عنوان تخلف رانندگي

مبلغ جريمه به ريال

الف

ب

ج

کلان شهرها، مراکز استانها، جاده هاي بين شهري و مناطق آزاد تجاري - صنعتي

ساير شهرها

روستاها و راه هاي روستايي

2089

نداشتن آج مناسب در سطح اتکاي لاستيک يا استفاده از لاستيکهاي فرسوده

300/000

200/000

100/000

2090

رانندگي با وسيله نقليه دودزا

300/000

200/000

100/000

2091

حمل اشياء کثيف، آلوده و حيوانات يا هر گونه باري که موجب ناراحتي مسافران وسايل نقليه عمومي مي گردد.

300/000

200/000

100/000

2092

عدم استفاده از کلاه ايمني توسط راننده و سرنشين موتورسيکلت در حين رانندگي

300/000

300/000

300/000

2093

عدم استفاده از کمربند ايمني توسط راننده يا سرنشينان وسيله نقليه در حال حرکت (غير از استثنائات قانوني) در آزادراهها، بزرگراه ها و جاده ها

300/000

200/000

ـــــــ

2094

نداشن بارنامه يا صورت وضعيت مسافري در وسايل نقليه عمومي

300/000

200/000

100/000

کد تخلف

عنوان تخلف رانندگي

مبلغ جريمه به ريال

الف

ب

ج

کلان شهرها، مراکز استانها، جاده هاي بين شهري و مناطق آزاد تجاري - صنعتي

ساير شهرها

روستاها و راه هاي روستايي

2095

مغايرت مشخصات مسافر يا محموله با صورت وضعيت يا بارنامه صادر شده يا استفاده مکرر از يک بارنامه يا صورت وضعيت

300/000

300/000

300/000

2096

عدم رعايت مسيرهاي تعيين شده توسط رانندگان وسايل نقليه ترانزيت

300/000

300/000

300/000

2097

سوار کردن مسافر بدون صدور بليط در وسايل نقليه مسافربري براي هر نفر

300/000

200/000

100/000

2098

سوار کردن سرنشين اضافي به ازاي هر نفر در وسايل نقليه عمومي حمل مسافر در جاده هاي بين شهري و راههاي روستايي

300/000

ــــــــ

100/000

2099

استنکاف از قبول مسافر يا نرساندن مسافر به مقصد توسط رانندگان وسايل نقليه عمومي

300/000

200/000

100/000

2100

تعمير يا شستشوي وسيله نقليه در راههاي عمومي

300/000

200/000

ــــــــ

کد تخلف

عنوان تخلف رانندگي

مبلغ جريمه به ريال

الف

ب

ج

کلان شهرها، مراکز استانها، جاده هاي بين شهري و مناطق آزاد تجاري - صنعتي

ساير شهرها

روستاها و راه هاي روستايي

2101

هر نوع توقف که منجر به سد معبر و يا اختلال در عبور و مرور گردد

300/000

200/000

100/000

2102

عبور وسايل نقليه از بين دستجات نظامي، انتظامي، دانش آموزان يا تشييع کنندگان يا دستجات عزاداري

300/000

200/000

100/000

2103

عدم توجه به هشدار وعلائم وسايل نقليه امدادي در حال مأموريت

300/000

200/000

100/000

2104

نداشتن تجهيزات پيش بيني شده در برگ بازبيني فني سلامت وسايل نقليه عمومي

300/000

200/000

100/000

2105

آموزش رانندگي در محل هاي غيرمجاز

300/000

200/000

100/000

2106

عدم نصب پلاک با ابعاد بزرگ تر در قسمت عقب وسايل نقليه سنگين باربري و مسافربري

300/000

200/000

100/000

کد تخلف

عنوان تخلف رانندگي

مبلغ جريمه به ريال

الف

ب

ج

کلان شهرها، مراکز استانها، جاده هاي بين شهري و مناطق آزاد تجاري - صنعتي

ساير شهرها

روستاها و راه هاي روستايي

2107

توقف وسايل نقليه در پياده رو

400/000

300/000

100/000

2108

سوار يا پياده کردن مسافر در خارج از پايانه هاي مسافربري يا محلهاي مجاز

400/000

300/000

ــــــ

2109

استفاده از لاستيک هاي خارج از استاندارد وسيله نقليه

400/000

300/000

100/000

2110

همراه نداشتن دفترچه و يا تجهيزات ثبت سرعت و ساعت در وسايل نقليه عمومي

300/000

200/000

100/000

2111

همراه نداشتن گواهينامه رانندگي

300/000

200/000

100/000

2112

همراه نداشتن پروانه تاکسيراني يا اتوبوسراني

300/000

200/000

ــــــ

کد تخلف

عنوان تخلف رانندگي

مبلغ جريمه به ريال

الف

ب

ج

کلان شهرها، مراکز استانها، جاده هاي بين شهري و مناطق آزاد تجاري - صنعتي

ساير شهرها

روستاها و راه هاي روستايي

2113

انجام سرويس مدارس بدون داشتن مجوز لازم يا با وسايل نقليه غير مجاز

400/000

300/000

100/000

2114

استفاده از شيشه دودي به نحوي که راننده و سرنشين قابل تشخيص نباشد

500/000

300/000

ــــــ

2115

بيرون آوردن دست و يا هر يک از اعضاء بدن سرنشين از وسيله نقليه در حال حرکت به جز موارد مندرج در مقررات توسط راننده

300/000

200/000

100/000

2116

نداشتن يا نقص چراغهاي جلو، عقب، ترمز يا راهنماي وسيله نقليه و يا تغيير رنگ چراغ ها

300/000

300/000

100/000

2117

عدم الصاق يا نصب علامت مميزه خودروهاي داراي پلاک دولتي بر روي شيشه يا ساير قسمتهاي تعيين شده

300/000

300/000

300/000

2118

عدم نصب يا عدم استفاده صحيح از تجيهزات الکترونيکي وغير الکترونيکي مصوب کنترل سرعت و موقعيت وسايل نقليه

400/000

300/000

100/000

کد تخلف

عنوان تخلف رانندگي

مبلغ جريمه به ريال

الف

ب

ج

کلان شهرها، مراکز استانها، جاده هاي بين شهري و مناطق آزاد تجاري - صنعتي

ساير شهرها

روستاها و راه هاي روستايي

2119

باز کردن درب وسيله نقليه بدون رعايت احتياط در حال حرکت و حين توقف و يا بازگذاشتن درب وسيله نقليه در سمت سواره رو

300/000

200/000

100/000

2120

حرکت با نور بالا در مواقعي که بايد از نور پايين استفاده شود

300/000

300/000

100/000

2121

رانندگي با گواهينامه پس از پايان زمان اعتبار

300/000

300/000

100/000

2122

حمل بار غيرمتعارف يا اشياء با وسايل نقليه غير باربري به نحوي که قسمتي از آن از اطراف وسيله نقليه خارج شود

400/000

300/000

100/000

2123

عدم پرداخت عوارض مقرر در آزادراهها

200/000

100/000

ــــــــ

کد تخلف

عنوان تخلف رانندگي

مبلغ جريمه به ريال

الف

ب

ج

کلان شهرها، مراکز استانها، جاده هاي بين شهري و مناطق آزاد تجاري - صنعتي

ساير شهرها

روستاها و راه هاي روستايي

2124

بوق زدن درمحل هاي ممنوعه يا بوق زدن غير ضروري و مکرر

300/000

200/000

100/000

2125

توليد صداي نامتعارف يا ناهنجار از بوق هاي شيپوري، لوله اگزوز، سامانه صوتي يا بلندگوي منصوب در وسايل نقليه و امثالهم

400/000

300/000

100/000

2126

عبور يا توقف در معابري که از طرف راهنمايي و رانندگي در ساعت معيني ممنوع اعلام مي شود

200/000

150/000

ــــــ

2127

سوار کردن اطفال کمتر از 12 سال در صندلي جلو اتومبيل

200/000

200/000

100/000

2128

سوار کردن مسافر با داشتن مسافر قبلي توسط تاکسي هاي تلفني، دربست يا آژانس بدون اجازه مسافر قبلي

200/000

150/000

ــــــ

کد تخلف

عنوان تخلف رانندگي

مبلغ جريمه به ريال

الف

ب

ج

کلان شهرها، مراکز استانها، جاده هاي بين شهري و مناطق آزاد تجاري - صنعتي

ساير شهرها

روستاها و راه هاي روستايي

2129

خروج غيرمجاز تاکسي از محدوده تعيين شده

200/000

200/000

100/000

2130

همراه نداشتن بيمه نامه شخص ثالث

200/000

200/000

100/000

2131

همراه نداشتن برگ توزين در وسايل نقليه حمل بار

200/000

200/000

100/000

2132

عدم توجه به علائم هشداردهنده در تقاطع راه با راه آهن

200/000

200/000

100/000

2133

همراه نداشتن کارت صحت و سلامت روحي و جسمي راننده وسيله نقليه عمومي

200/000

200/000

100/000

2134

استفاده از لاستيک ميخدار (يخ شکن) درمواقع غيرضروري

200/000

200/000

100/000

کد تخلف

عنوان تخلف رانندگي

مبلغ جريمه به ريال

الف

ب

ج

کلان شهرها، مراکز استانها، جاده هاي بين شهري و مناطق آزاد تجاري - صنعتي

ساير شهرها

روستاها و راه هاي روستايي

2135

حرکت دادن غيرمجاز يا رها نمودن انواع حيوانات در راه ها

200/000

200/000

100/000

2136

توقف وسايل نقليه در جهت مخالف حرکت وسايل نقليه ديگر

200/000

100/000

ــــــ

2137

عدم رعايت مقررات ويژه عبور وسايل نقليه کشاورزي و راه سازي در راهها

200/000

200/000

100/000

2138

عدم استفاده يا استفاده غلط از علائم با دست يا چراغ راهنماي وسيله نقليه در مواقع لزوم

200/000

200/000

100/000

2139

پوشاندن تمام يا قسمتي از چراغهاي جلو يا عقب وسيله نقليه که باعث کاهش، تغيير يا شدت نور شود

200/000

200/000

100/000

2140

عبور يا توقف وسايل نقليه باربري سنگين (ظرفيت ناخالص 5/6 تن به بالا) و اتوبوسهاي برون شهري در معابر شهري در ساعات غيرمجاز

200/000

200/000

ــــــــ

کد تخلف

عنوان تخلف رانندگي

مبلغ جريمه به ريال

الف

ب

ج

کلان شهرها، مراکز استانها، جاده هاي بين شهري و مناطق آزاد تجاري - صنعتي

ساير شهرها

روستاها و راه هاي روستايي

2141

حرکت در پوشش يا تعقيب وسايل نقليه امدادي

300/000

200/000

ــــ

2142

عدم استفاده از علائم هشداردهنده وسايل نقليه طويل، عمراني، راهسازي و کشاورزي در راهها

200/000

100/000

100/000

2143

توقف درمحل ممنوع (پارک ممنوع)

200/000

150/000

100/000

2144

نداشتن تجهيزات و علائم مصوب براي خودروهاي تاکسي، آژانس و سرويس مدارس

200/000

200/000

ـــــــــــــ

2145

نداشتن تجهيزات و علائم شناسايي و احتياط در وسايل نقليه مخصوص آموزش رانندگي

300/000

300/000

300/000

2146

خاموش بودن چراغ داخل وسايل نقليه عمومي مسافربري در شب

200/000

200/000

100/000

کد تخلف

عنوان تخلف رانندگي

مبلغ جريمه به ريال

الف

ب

ج

کلان شهرها، مراکز استانها، جاده هاي بين شهري و مناطق آزاد تجاري - صنعتي

ساير شهرها

روستاها و راه هاي روستايي

2147

نصب آينه هاي غيرمجاز در داخل و خارج وسايل نقليه مسافربري

200/000

200/000

100/000

2148

حمل و در آغوش گرفتن حيوانات و يا سرگرم شدن با آنها در حين رانندگي

200/000

200/000

ــــــ

2149

همراه نداشتن کارت شناسايي وسيله نقليه

200/000

100/000

50/000

2150

سوار و پياده کردن مسافر يا سرنشين در محل هاي غيرمجاز يا به نحوي که موجب اختلال در عبور و مرور گردد

400/000

300/000

100/000

2151

توقف وسايل نقليه غيرمجاز در ايستگاه بارگيري و تخليه بار

200/000

100/000

ـــــــ

2152

عدم رعايت تقدم عبور عابر يا تجاوز يا توقف وسايل نقليه در گذرگاه عابر پياده

200/000

200/000

200/000

کد تخلف

عنوان تخلف رانندگي

مبلغ جريمه به ريال

الف

ب

ج

کلان شهرها، مراکز استانها، جاده هاي بين شهري و مناطق آزاد تجاري - صنعتي

ساير شهرها

روستاها و راه هاي روستايي

2153

توقف وسيله نقليه با موتور روشن بدون حضور راننده در راهها

200/000

200/000

100/000

2154

خوردن، آشاميدن و استعمال دخانيات و امثال آن حين رانندگي

200/000

200/000

100/000

2155

عبور از روي لوله آب آتش نشاني در راهها

200/000

200/000

100/000

2156

بازگذاشتن درب صندوق عقب وسيله نقليه در حال حرکت، نصب يا قرار دادن هر شيء که مانع ديد عقب يا جلو راننده يا پلاک وسيله نقليه شود

150/000

100/000

50/000

2157

سوار کردن سرنشين اضافي به ازاي هر نفر در وسايل نقليه عمومي حمل مسافر در شهر و حومه

150/000

100/000

ــــــ

2158

نداشتن برچسب عوارض ساليانه شهرداري

100/000

50/000

ـــــــ

کد تخلف

عنوان تخلف رانندگي

مبلغ جريمه به ريال

الف

ب

ج

کلان شهرها، مراکز استانها، جاده هاي بين شهري و مناطق آزاد تجاري - صنعتي

ساير شهرها

روستاها و راه هاي روستايي

2159

پارک کردن تاکسي بدون حضور راننده در ايستگاه هاي تاکسي

150/000

100/000

ـــــ

2160

عدم استفاده از کمربند ايمني توسط راننده يا سرنشينان وسيله نقليه در حال حرکت (غير از استثنائات قانوني) در معابر شهري و روستايي

150/000

100/000

50/000

2161

عدم توقف درمواجه شدن با خودروهاي سرويس مدارس به هنگام سوار و پياده نمودن دانش آموزان

150/000

100/000

50/000

2162

سوار کردن سرنشين اضافه بر ظرفيت مجاز به ازاي هر نفر در وسايل نقليه شخصي

150/000

100/000

50/000

2163

همراه نداشتن گواهي يا برچسب معتبر معاينه فني

100/000

50/000

50/000

2164

حمل سرنشين اضافي با موتورسيکلت به ازاي هر نفر

100/000

100/000

50/000

کد تخلف

عنوان تخلف رانندگي

مبلغ جريمه به ريال

الف

ب

ج

کلان شهرها، مراکز استانها، جاده هاي بين شهري و مناطق آزاد تجاري - صنعتي

ساير شهرها

روستاها و راه هاي روستايي

2165

عدم توجه به اخطار و تذکر پليس

100/000

100/000

100/000

2166

عدم استفاده از تاکسيمتر

100/000

100/000

50/000

2167

دست گرفتن موتورسيکلت سوار، دوچرخه سوار، اسکيت سوار، اسکوتر و نظاير آن به وسيله نقليه در حال حرکت

100/000

100/000

100/000

2168

يدک کشي يا حمل بار غير متعارف به وسيله موتورسيکلت يا دوچرخه

100/000

100/000

50/000

2169

حرکت دادن وسايل نقليه داراي چرخ فلزي در راهها

50/000

50/000

30/000

2170

نداشتن تجهيزات ايمني از قبيل زنگ يا بوق، ترمز، چراغ يا چراغ عقب و نورتاب دوچرخه پايي

50/000

50/000

30/000

2171

عبور عابر پياده از محلهاي غير مجاز سواره رو و همچنين از طول راههايي که داراي پياده رو است

30/000

30/000

30/000

*: به استناد بند «د» ماده (10) قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي در صورت ارتکاب همزمان دو فقره تخلفات موضوع رديف هاي (1)،(2)،(3)،(4)،(5) و (10) اين جدول که با يک ستاره مشخص شده است علاوه بر صدور قبض جريمه، وسيله نقليه حداکثر به مدت 72 ساعت توقيف مي شود.
**: به استناد بند «ب» ماده (10) قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي ارتکاب تخلف رديف (7) اين جدول که با دو ستاره مشخص شده علاوه بر صدور قبض جريمه موجب ضبط گواهينامه به مدت شش ماه و معرفي راننده به مرجع قضايي خواهد شد.
***: علاوه بر جريمه مذکور، وسيله نقليه مطابق قانون بيمه تا ارايه بيمه نامه توقيف مي شود.
****: در آزادراه ها و بزرگراه ها مطابق رديف (6) اين جدول اقدام خواهد شد.
توجه: کدهاي 2135- 2169- 2170- 2171 به دليل آماده نبودن زمينه و سازکارهاي برخورد، ضمن توجيه مامورين از صدور قبض جريمه در اينگونه موارد خودداري گردد.
تذکر: همکار گرامي، کد 2093 مربوط به بزرگراه ها و جاده ها بوده و روستاها و راههاي روستايي را شامل نمي شود لذا در اين خصوص از کد 2160 استفاده نماييد.
رئيس پليس راهنمايي و رانندگي ناجا
سرتيپ دوم پاسدار اسکندر مومني

کد تخلف

عنوان تخلف رانندگي

نمره منفي

وسايل نقليه شخصي

وسايل نقليه عمومي و سنگين

1

هر گونه حرکات نمايشي مانند دور زدن در جا و يا حرکت موتورسيکلت بر روي يک چرخ

8

10

2

تجاوز از سرعت مجاز (بيش از 50 کيلومتر در ساعت)

10

15

3

سبقت غير مجاز در راه هاي دو طرفه

5

10

4

عبور از چراغ قرمز راهنمايي و رانندگي

5

10

5

حرکت به طور مارپيچ

3

5

6

حرکت با دنده عقب در آزادراه ها و بزرگراه ها

5

7

کد تخلف

عنوان تخلف رانندگي

نمره منفي

وسايل نقليه شخصي

وسايل نقليه عمومي و سنگين

7

رانندگي در حالت مستي و مصرف داروهاي روان گردان يا افيوني

10

20

8

تجاوز از سرعت مجاز (بيش از 50 کيلومتر درساعت)

5

10

9

عبور از محل ممنوع

4

6

10

تجاوز به چپ از محور راه

5

9

11

عبوروسايل نقليه از پياده رو

5

7

12

عدم رعايت حق تقدم عبور

4

6

کد تخلف

عنوان تخلف رانندگي

نمره منفي

وسايل نقليه شخصي

وسايل نقليه عمومي و سنگين

13

دور زدن در محل ممنوع

3

5

14

استفاده از تلفن همراه يا وسايل ارتباطي مشابه درحين رانندگي در سرعت بالاي 60 کيلومتر

3

5

15

نقص فني مؤثر يا نقص در سامانه (سيستم) روشنايي در شب

3

6

16

عدم رعايت مقررات ايمني حمل و نقل جاده اي مواد خطرناک

8

8

17

رانندگي با وسايل نقليه عمومي بيش از زمان مجاز

ـــــــ

7

18

عدم رعايت شرايط مندرج در گواهينامه از قبيل استفاده از عينک، سمعک يا تجهيزات خاص

3

7

19

عدم توجه به فرمان ايست يا پرچم مراقبين عبور و مرور متخلفين يا پليس مدرسه

3

5

 

20

عدم رعايت مقررات حمل بار

5

8

  
 
 
برچسب ها: پلیس , جریمه
 
ارسال کننده
ایمیل
متن