پیشنهاد سردبیر
آخرین اخبار
پر بحث ترین ها
همراهان بیدار
امروز
-1
دیروز
-1
کل
-1
 
اخبار برگزیده
کد مطلب: 169800
۳۰کشوري که رهبري علم را برعهده دارند/ايران پيشتاز جبهه هاي تحقيق
تاریخ انتشار : 1397/03/02 09:07:32
نمایش : 85
بررسي جبهه هاي تحقيق دنيا در ۲ نظام بين المللي نشان مي دهد که ايران در بين ۳۰ کشوري که بيشترين نقش در رهبري آينده علم دنيا را داشته اند از بالاترين نرخ رشد برخوردار بوده است.

به گزارش پايگاه خبري تحليلي کياربيدار به نقل از خبرگزاري مهر - گروه دانش و فناوري: علم پديده اي است که دائم در حال تغيير است. تغييراتي که جهت دارند و به واسطه گروهي از پژوهش ها جهت دهي مي شوند که هر دسته از آنها را يک جبهه تحقيق مي نامند.

جبهه هاي تحقيق نقشي محوري در تعيين سمت و سوي علم در رشته هاي مختلف دارند. آنها حوزه هاي دانشي نسبتاً نوظهور، اما به سرعت در حال رشدي را تشکيل مي دهند که به صورت بالقوه از ارزش اقتصادي و تجاري بالايي نيز برخوردار هستند.

آنها دانشي بديع و علمي اثرگذار هستند که گروه نسبتا بزرگي از دانشمندان بر جبهه بودن و اهميت شان اجماع دارند، از همين روست که مسير بعدي علم را نشان داده و نيز تعيين مي کنند.

به جبهه هاي تحقيق حوزه هاي نوظهور علمي نيز گفته مي شود. ميزان انتشار مقاله در حوزه هاي نوظهور به سرعت افزايش يافته و اين افزايش در يک دوره زماني نسبتاً بلند مدت تري پايدار مي ماند، يعني يک حوزه نوظهور به اولويت تحقيقاتي گروه بزرگتري از پژوهشگران تبديل مي شود که بر ميزان اثرگذاري يا همان تعداد استنادهاي دريافتي آن اثر مي گذارد.

جبهه هاي تحقيق يا حوزه هاي نوظهور علم موجب مي شود بدانيم تا چه اندازه در رهبري آينده علم دنيا نقش داشته ايم و ديگر اينکه بدانيم مسير علم در رشته به کدام سمت و سو حرکت مي کندبه همين جهت است که مقالات هسته در حوزه هاي نوظهور به صورت ميانگين ۱۲۰۰ درصد بيش از متوسط بين المللي استناد دريافت مي کنند و همينطور مقالاتي که به لحاظ موضوعي با اين حوزه ها مرتبط هستند به طور متوسط ۱۰۰ درصد بيش از ميانگين بين المللي استناد دريافت مي کنند.

جبهه هاي تحقيق يا حوزه هاي نوظهور علم از دو جنبه براي پژوهشگران و سياستگذارن علمي اهميت پيدا مي کند. اول اينکه بدانيم تا چه اندازه در جريان سازي و رهبري آينده علم دنيا نقش داشته ايم و دوم اينکه بدانيم در هر رشته چه جبهه هاي تحقيقي وجود دارد يا به عبارت ديگر مسير علم در هر رشته به کدام سمت و سو حرکت مي کند.

آگاهي از حوزه هاي نوظهور علم و فناوري تا آنجاست که اروپا از طريق شوراي تحقيقات اروپا و آمريکا به وسيله نهاد اطلاعات پيشرفته فعاليت هاي تحقيقاتي که زير نظر اداره ملي اطلاعات اين کشور است، نسبت به شناسايي آنها مبادرت مي ورزند.

دکتر علي گزني - عضو هيات علمي مرکز منطقه اي اطلاع رساني علوم و فناوري در گفتگو با خبرنگار مهر درباره اين جبهه هاي تحقيق و حضور ايران در اين ميان مي گويد: بررسي جبهه هاي تحقيق دنيا در نظام هاي ESI و SciMapper نشان مي دهد که در دوره بهمن-اسفند ۱۳۹۶ نسبت به دوره آذر-دي ۱۳۹۶، برحسب تعداد مقالات در جبهه هاي تحقيق، ايران در بين ۳۰ کشوري که بيشترين نقش در رهبري آينده علم دنيا را داشته اند از بالاترين نرخ رشد (۱۰ درصد) برخوردار بوده است.

وي مي افزايد: اگر کشورها را بر حسب تعداد مقالات آنها در جبهه هاي تحقيق رتبه بندي کنيم، آنگاه جمهوري اسلامي ايران در حوزه علوم کشاورزي رتبه ۱۲ و در حوزه علوم فني و مهندسي رتبه ۱۴ دنيا در دو ماه بهمن-اسفند ۱۳۹۶ را کسب کرده است. البته اين نکته بايد مورد توجه قرار گيرد که فهرست دو ماه فرودين-ارديبهشت هنوز پردازش نشده است.

گزني مي گويد: اطلاعات مستخرج از نظامهاي شاخص هاي اساسي علم (ESI) و ترسيم گر علم (SciMapper) و در فاصله ماه هاي مرداد تا اسفند ۱۳۹۶ نشان مي دهد که سهم ايران از جبهه هاي تحقيق يا همان حوزه هاي نوظهور علمي در حال افزايش است. ضمن اينکه اين دو نظام اطلاعات شان را دو ماه يکبار روزآمد مي کنند.

گزني گفت: در ماه هاي مرداد و شهريور ۷۰۸ مقاله در جبهه هاي تحقيق داشتيم که در ماه هاي بهمن و اسفند به ۸۷۰ مورد رسيد. همچنين در مرداد و شهريور در ۲۳۹ جبهه تحقيق فعال بوديم که اين رقم در ماه هاي بهمن و اسفند به ۳۱۵ مورد رسيد.

بررسي ۳۰ کشوري که بيشترين تعداد مقالات جبهه هاي تحقيق را داشته اند نشان مي دهد که ايران با رشد ۱۰ درصد تعداد مقالات جبهه هاي تحقيق بيشترين ميزان رشد دنيا را داشته استوي به عنوان يکي از بنيانگذاران نظام آينده پژوهي دانش و فناوري (ساي ويژنز)، سهم ايران را از جبهه هاي تحقيق دنيا در حال رشد مي داند و مي افزايد: سهم ايران در اين دوره زماني رشد داشته است. در مرداد و شهريور سهم ايران از مقالاتي که جبهه هاي تحقيق بين الملل را شکل مي دادند ۱.۶۹ درصد بود که در بهمن و اسفند ماه به ۱.۸۴ درصد افزايش يافت.

گزني مي افزايد: همچنين ايران در ايجاد ۲.۶۶ درصد از جبهه هاي تحقيق در مرداد و شهريور نقش داشت که اين رقم در بهمن و اسفند به ۳.۱۱ درصد رسيد.

به گزارش مهر، بررسي ۳۰ کشوري که بيشترين تعداد مقالات جبهه هاي تحقيق در آذر-دي و بهمن-اسفند را داشته اند نشان مي دهد که ايران با رشد ۱۰ درصد تعداد مقالات جبهه هاي تحقيق بيشترين ميزان رشد دنيا را داشته است.

آمريکا، چين، انگلستان، آلمان و فرانسه پنج کشوري هستند که بيشترين مقالات جبهه هاي تحقيق را توليد مي کنند. اين پنج کشور به ترتيب در توليد حدود ۵۰ درصد، ۲۰ درصد، ۱۷ درصد، ۱۴ درصد و ۹ درصد از مقالات جبهه هاي تحقيق دنيا نقش داشته اند. در واقع اين پنج کشور نقش بسيار مهمي در جهت دهي و رهبري آينده علم دنيا دارند.

تعداد مقالات در جبهه هاي تحقيق

کشور

مرداد-شهريور

مهر-آبان

آذر-دي

بهمن-اسفند

آمريکا

۲۰۶۷۳

۲۱۵۴۲

۲۲۴۶۷

۲۳۲۱۰

چين

۸۱۰۹

۸۶۵۹

۹۲۲۶

۹۶۵۷

انگلستان

۷۱۳۹

۷۵۲۷

۷۷۶۲

۸۰۲۲

آلمان

۵۸۰۸

۶۱۰۲

۶۳۳۵

۶۴۶۹

فرانسه

۳۸۳۰

۴۰۶۸

۴۱۶۷

۴۲۷۳

کانادا

۳۶۱۰

۳۸۳۳

۴۰۴۹

۴۱۶۱

استراليا

۳۳۱۶

۳۴۴۹

۳۶۱۹

۳۷۳۳

ايتاليا

۳۱۲۴

۳۲۸۸

۳۴۳۷

۳۵۳۱

هلند

۲۹۵۷

۳۰۷۶

۳۱۶۳

۳۳۱۱

اسپانيا

۲۶۸۹

۲۷۵۳

۲۸۲۶

۲۹۷۵

سوئيس

۲۴۹۵

۲۵۶۵

۲۷۱۲

۲۷۷۴

ژاپن

۲۱۱۲

۲۲۰۳

۲۲۸۵

۲۳۹۱

سوئد

۱۶۵۰

۱۶۹۷

۱۷۵۳

۱۸۰۷

بلژيک

۱۴۸۵

۱۵۷۴

۱۶۰۵

۱۶۸۵

دانمارک

۱۳۸۳

۱۴۳۴

۱۴۷۵

۱۵۵۲

کره جنوبي

۱۳۰۵

۱۳۵۹

۱۴۵۶

۱۵۱۵

هند

۱۰۵۳

۱۰۷۳

۱۰۹۹

۱۱۷۲

اتريش

۹۶۵

۱۰۱۱

۱۰۳۴

۱۰۹۳

سنگاپور

۸۹۳

۹۵۳

۱۰۰۵

۱۰۴۶

برزيل

۸۸۸

۹۱۱

۹۵۹

۱۰۳۱

عربستان سعودي

۸۴۲

۸۹۲

۹۷۰

۱۰۱۲

نروژ

۸۲۳

۸۴۷

۸۸۲

۹۰۷

ايران

۷۰۸

۷۳۰

۷۹۰

۸۷۰

فنلاند

۷۴۵

۷۶۹

۸۰۷

۸۲۸

لهستان

۷۳۱

۷۶۲

۷۸۴

۸۱۹

فلسطين اشغالي

۶۸۳

۷۲۷

۷۶۵

۸۱۵

روسيه

۶۵۱

۶۷۲

۷۰۶

۷۲۱

تايوان

۶۱۲

۶۲۲

۶۵۶

۶۹۳

آفريقاي جنوبي

۶۰۶

۶۳۶

۶۴۸

۶۶۸

گزني در ادامه يادآور مي شود: هر چند رتبه ايران در توليد مقالات جبهه هاي تحقيق در هشت ماه گذشته از ۲۵ به ۲۳ رسيده است که چشمگير است، اما در مقايسه با رتبه کميت توليد علم ايران که ۱۶ است، کشور براي افزايش نقش خود در رهبري علم دنيا نياز به فعاليت هاي بيشتري دارد.

وي مي گويد: رتبه حوزه هاي مختلف علم کشور در جبهه هاي تحقيق يکسان نيست. در دوره بهمن و اسفند بر حسب تعداد مقالات جبهه هاي تحقيق در حوزه علوم کشاورزي بهترين عملکرد را داشته ايم. در اين حوزه رتبه ۱۲ دنيا را کسب کرده ايم. بعد از آن در حوزه فني و مهندسي رتبه ۱۴ دنيا از لحاظ رهبري آينده علم را در اختيار داريم.

در بين دانشگاه هاي علوم پزشکي، تهران، مشهد و بقيه الله، در بين دانشگاه هاي جامع، تهران، مشهد و تربيت مدرس، در بين دانشگاه هاي صنعتي، نوشيرواني بابل، اميرکبير و اصفهان، در بين دانشگاه هاي غيرمتمرکز، دانشگاه هاي آزاد اسلامي و در بين موسسات پژوهشي، پژوهشگاه دانش‌هاي بنيادي، سازمان انرژي اتمي ايران و پژوهشگاه صنعت نفت بيشترين مقالات در جبهه هاي تحقيق را داشته اند.

نوع

دانشگاه/موسسه

تعداد مقاله در جبهه هاي تحقيق
پزشکي

دانشگاه علوم پزشکي تهران

۴۱

دانشگاه علوم پزشکي مشهد

۲۳

دانشگاه بقيه الله

۲۲

دانشگاه علوم پزشکي مازندران

۱۶

دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي

۱۴

دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز

۱۲

دانشگاه علوم پزشکي ايران

۱۱

دانشگاه علوم پزشکي تبريز

۱۰

دانشگاه علوم پزشکي اصفهان

۷

دانشگاه علوم پزشکي شيراز

۶

دانشگاه علوم پزشکي البرز

۵

دانشگاه علوم پزشکي اراک

۴

دانشگاه علوم پزشکي بجنورد

۴

دانشگاه علوم پزشکي قم

۳

دانشگاه علوم پزشکي کردستان

۳

دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه

۳

دانشگاه علوم پزشکي گلستان

۳

دانشگاه علوم پزشکي ياسوج

۳

دانشگاه علوم پزشکي اردبيل

۲

دانشگاه علوم پزشکي بوشهر

۲

دانشگاه علوم پزشکي زاهدان

۲

دانشگاه علوم پزشکي زنجان

۲

دانشگاه علوم پزشکي شاهرود

۲

دانشگاه علوم پزشکي کاشان

۲

دانشگاه علوم پزشکي لرستان

۲

دانشگاه علوم پزشکي اروميه

۱

دانشگاه علوم پزشکي بابل

۱

دانشگاه علوم پزشکي بيرجند

۱

دانشگاه علوم پزشکي کرمان

۱
جامع

دانشگاه تهران

۸۷

دانشگاه فردوسي مشهد

۳۳

دانشگاه تربيت مدرس

۳۱

دانشگاه ياسوج

۲۹

دانشگاه کاشان

۲۸

دانشگاه بين المللي امام خميني (ره)

۲۵

دانشگاه گيلان

۲۵

دانشگاه شيراز

۲۲

دانشگاه سمنان

۲۱

دانشگاه تبريز

۲۰

دانشگاه مازندران

۱۸

دانشگاه شهيد بهشتي

۱۵

دانشگاه گلستان

۱۳

دانشگاه زنجان

۱۲

دانشگاه امام حسين (ع)

۱۰

دانشگاه قم

۱۰

دانشگاه رازي

۸

دانشگاه علامه طباطبائي

۸

دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبيعي گرگان

۸

دانشگاه بوعلي سينا

۷

دانشگاه شهرکرد

۷

دانشگاه محقق اردبيلي

۷

دانشگاه يزد

۷

دانشگاه اصفهان

۶

دانشگاه شهيد مدني آذربايجان

۶

دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبيعي ساري

۵

دانشگاه اروميه

۴

دانشگاه الزهرا (س)

۴

دانشگاه بيرجند

۴

دانشگاه شهيد باهنر کرمان

۴
دانشگاه ملاير ۴

دانشگاه تحصيلات تکميلي علوم پايه زنجان

۳

دانشگاه سيستان و بلوچستان

۳

دانشگاه شاهد

۳

دانشگاه شهيد چمران اهواز

۳

دانشگاه کردستان

۳

دانشگاه ايلام

۲

دانشگاه تفرش

۲

دانشگاه مراغه

۲

دانشگاه خليج فارس

۱

دانشگاه دامغان

۱

دانشگاه لرستان

۱
صنعتي

دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل

۶۵

دانشگاه صنعتي اميرکبير

۵۴

دانشگاه صنعتي اصفهان

۴۹

دانشگاه صنعتي شريف

۳۹

دانشگاه علم و صنعت ايران

۲۶

دانشگاه تحصيلات تکميلي صنعتي و فناوري پيشرفته کرمان

۱۶

دانشگاه صنعت نفت

۱۰

دانشگاه صنعتي سهند

۷

دانشگاه خواجه نصيرالدين طوسي

۶

دانشگاه صنعتي مالک اشتر

۵

دانشگاه صنعتي شيراز

۴

دانشگاه صنعتي کرمانشاه

۳

دانشگاه صنعتي اروميه

۲

دانشگاه صنعتي شاهرود

۲
غيرمتمرکز

دانشگاه هاي آزاد اسلامي

۲۶۲

دانشگاه پيام نور

۱۵
موسسه پژوهشي

پژوهشگاه دانش‌هاي بنيادي

۳۱

سازمان انرژي اتمي ايران

۸

پژوهشگاه صنعت نفت

۶

پژوهشگاه مواد و انرژي

۵

پژوهشگاه پليمر و پتروشيمي

۴

انيستيتو پاستور ايران

۳

سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران

۳

مرکز تحقيقات و اختر فيزک مراغه

۳

موسسه پژوهشي علوم و فناوري رنگ و پوشش

۳

جهاد دانشگاهي

۲

پژوهشگاه بيوتکنولوژي کشاورزي ايران

۱

پژوهشگاه شيمي و مهندسي شيمي ايران

۱

پژوهشگاه نيرو

۱

موسسه تحقيقات علوم شيلاتي کشور

۱

موسسه تحقيقات گياه پزشکي کشور

۱
 
 
 
ارسال کننده
ایمیل
متن